Governance

Uw vermogen als organisch geheel

Wij zien uw vermogen als een ecosysteem: een structuur die bestaat uit verschillende met elkaar interacterende elementen, zoals uw familie, het bedrijf en alle eigendommen. Met governance bedoelen wij het regisseren en coördineren van al deze vermogensfactoren tot een uitgebalanceerd, organisch geheel.

Wij staan u, met inachtneming van uw persoonlijke situatie en wensen, bij in de wijze waarop u uw vermogen beheert. Van aandelen- en obligatiemarkten tot directe investeringen en van private equity tot privébezit; wij creëren een overzichtelijk landschap waarin ú de weg bepaalt en wij het noodzakelijke werk verrichten.

  • Wij definiëren of (her)ijken uw familiestatuut; welke 'rollen' dienen familieleden, of personen uit uw vertrouwenskring, in uw leven te vervullen en welke rechten krijgen zij toegekend?

  • Wij bieden een extra paar ogen dat toeziet op de geldstromen die door uw vermogen gaan

  • Wij vormen het eerste aanspreekpunt voor uw adviseurs ten aanzien van fiscaliteit, structuur en het naleven van/voldoen aan de bijbehorende regelgeving en vereisten

  • Via Mijn Orchestra, uw persoonlijke online kantooromgeving, bieden we u en uw adviseurs (onder vooraf bepaalde inzagerechten) een overzichtelijk instrument om governance tot een werkbaar begrip te maken

Uw vermogen als organisch geheel
Meer weten?