Nieuws
26 June 2023 | 17.06
Edwin Venema
Edwin Venema
Deel dit artikel

Aanbevelingen voor vermindering regeldruk in filantropiesector naar Kamer

Op 19 juni is het rapport ‘Regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen’ door de staatssecretaris van VWS en de minister voor Rechtsbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit rapport, opgesteld door Sira Consulting met input van de brede filantropiesector, gaat over de stapeling en complexiteit van wet- en regelgeving en bevat aanbevelingen voor een structurele aanpak van deze problemen. 

Aanbevelingen voor vermindering regeldruk in filantropiesector naar Kamer

In het rapport worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

  • Leg de huidige wettelijke verplichtingen voor vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen tegen de lat van nut en noodzaak en bepaal vervolgens hoe de verplichting is te vereenvoudigen. Voor tien verplichtingen zijn eerste voorstellen gedaan, de andere verplichtingen kunnen worden gereduceerd in de evaluatiemomenten die departementen en andere overheden daarvoor hebben ingericht. 
  • Beoordeel bij nieuwe regelgeving explicieter de regeldruk voor vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen en weeg dit af tegen het verlies aan maatschappelijke baten. Een suggestie hiervoor is het inrichten van een Vrijwilligerstoets. Deze toetst nut en noodzaak (inclusief politieke afweging) met hierbij een onderbouwing hoe de uitvoering zo min mogelijk ervaren regeldruk geeft. 
  • Stimuleer als overheid de uitvoering van verplichtingen door verder te investeren in het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen. Een suggestie hiervoor is het intensiveren van bestaande (gemeentelijke) initiatieven en bijvoorbeeld een landelijk ‘vrijwilligersplein.nl’ met concrete informatie en directe ondersteuning. 
  • Zorg voor voldoende middelen en menskracht om het verminderen van de ervaren regeldruk te realiseren. Het (her)overwegen en uitwerken van de juiste juridische formulering om vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen uit te zonderen vraagt immers om creativiteit, (EU) afstemming en doorzettingskracht vanuit de betreffende vakdepartementen.

Lees hier de Kamerbrief.

Lees hier het volledige rapport van Sira Consulting.

Herkent u als goed doel of vermogensfonds het probleem van (te) hoge regeldruk? Orchestra Charity Office helpt charitatieve stichtingen om in de compliance-jungle de snel weg te vinden en ontzorgt uw organisatie: wij het ‘gedoe’ u de eindregie en volop aandacht voor uw maatschappelijke missie! Maak snel een afspraak met een van onze professionals: klik hier.

Over de auteur: Tekst Edwin NL U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen: klik hier

Gerelateerde artikelen