Nieuws
5 September 2023 | 16.59
Edwin Venema
Edwin Venema
Deel dit artikel

Filantropiesector lobbyt met manifest in aanloop naar verkiezingen

In aanloop naar de verkiezingen in november roert ook de filantropiesector zich in het Haagse lobbycircuit. Dertien koepels ondertekenden een nieuw manifest ‘Geef ons de ruimte’ om te delen met politieke partijen. Speerpunt hierin: de overheid moet stoppen met maatregelen die bedoeld en onbedoeld de ruimte om te geven en steun te vragen inperken. Zo kwam demissionair staatssecretaris Marnix van Rij (foto) recent nog met maatregelen die het geven door grote donoren aan goede doelen verder beperkt.

Filantropiesector lobbyt met manifest in aanloop naar verkiezingen

Behoud giftenaftrek

Het manifest is een bondige samenvatting van het maatschappelijk belang van ‘goeddoen’ en wil laten zien dat de sector filantropie relevant is. De koepels vragen de politiek om initiatieven van Nederlanders om ‘goed te doen’ de ruimte te geven. Dat kan volgens de ondertekenaars door geven te stimuleren. Concreet: door de giftenaftrek te behouden, eenvoudiger en effectiever te maken. 

De koepels willen ook dat er meer bescherming komt voor goede doelen om steun te vragen bij het publiek door post, telefoon, het gesprek aan de deur of op straat voor goede doelen open te houden. 

Zelfregulering

Daarnaast is er een oproep aan de beleidsmakers om het principe van zelfregulering te ondersteunen. Nieuwe wet- en regelgeving zou beter getoetst moeten worden op “onnodig nadelige gevolgen” voor het werk van filantropische organisaties. Hoewel het manifest daar geen concrete voorbeelden van geeft, wordt hier bijvoorbeeld gehint op de recente invoering van een giftenplafond van €250.000 voor major donors.

Verder willen de koepels dat de overheid het vrijwilligerswerk voor werknemers en jongeren extra gaat stimuleren. 

Loterijenlobby

En tot slot is er een oproep aan Den Haag om “het maatschappelijk karakter van het loterijstelsel wettelijk steviger te verankeren, waarbij de financiële bijdrage aan goede doelen, cultuur en sport duurzaam wordt veiliggesteld en waar mogelijk wordt vergroot. Vrij besteedbaar geld via de loterijafdracht blijft onmisbaar voor ons werk.” 

Dit laatste punt is ongetwijfeld ingebracht door Goede Doelen Platform, het lobbyorgaan van de goede doelenloterijen en hun beneficianten. Zij vrezen dat de liberalisering van de kansspelmarkt uiteindelijk zal leiden tot desintegratie van het bestaande systeem waarin jaarlijks grote afdrachten naar goede doelen worden gedaan: ongeveer 10% van de totaal geschatte filantropieomzet in Nederland van bijna zes miljard euro (bron: Geven In Nederland 2022).   

De ondertekenaars van het Manifest zijn: 

SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie goede doelen), FIN (Vereniging van Fondsen en Foundations in Nederland), CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), Kunsten ’92 (Belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed), NOC*NSF, Federatie Cultuur (Federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur), NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), Partos (Branchevereniging Ontwikkelingssamenwerking), Goede Doelen Platform (Belangenbehartiger beneficianten van goede doelen loterijen), Partin (Brancheorganisatie voor particulier initiatief), SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen) en Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD).

Lees hier het Manifest.

Of het Manifest veel uit zal halen? Als bestuurder van een stichting of vereniging wordt u vooralsnog een steeds dichtere compliance-jungle ingestuurd door de overheid en banken. Dat betekent dat u minder focus kunt hebben op de realisatie van uw maatschappelijke missie. En het geeft onrust en onzekerheid: wat gebeurt er als ik onverhoopt níet compliant ben? Wij hebben als specialist alle expertise in huis om u op het gebied van governance, administratie en beheer aan alle wettelijke eisen te laten voldoen. Én we nemen daarbij ook nog eens alle operationele “gedoe” voor onze rekening. Genoeg reden voor een kennismaking? Klik hier.

Over de auteur: Tekst Edwin NL U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen: klik hier

Gerelateerde artikelen