Nieuws
2 October 2023 | 13.11
Edwin Venema
Edwin Venema
Deel dit artikel

Belastingplan 2024: belasting grote giften verdwijnt, maar aftrek blijft beperkt

Vanaf 1 januari 2023 is de periodieke giftenaftrek aan ANBI’s beperkt tot 250.000 euro per jaar. Deze maatregel heeft echter als onbedoeld effect dat er belasting moet worden betaald over grote schenkingen van familiebedrijven. Daarop volgde een storm van kritiek vanuit de filantropiesector, onder andere van Orchestra-klant FIN: het zou leiden tot een enorm verlies van donaties van met name familiebedrijven. Met het Belastingplan 2024 heeft het kabinet nu deels gehoor gegeven aan de kritiek: de belasting op grote giften verdwijnt, maar schenkingen aan ANBI’s tot 100.000 euro zijn niet langer aftrekbaar van de winst van de vennootschap.

Belastingplan 2024: belasting grote giften verdwijnt, maar aftrek blijft beperkt

Nederlandse familiebedrijven

Direct bij de invoering van beperking van de aftrekbaarheid van periodieke giften aan ANBI’s  kwamen koepels in de filantropie, waaronder de FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations in actie. Ze maakten een inventarisatie van de grote schade bij organisaties met verschillende maatschappelijke doelstellingen. Hieruit bleek dat een aanzienlijk deel van de grote giften boven de 250.000 euro afkomstig zijn van bedrijven met particuliere eigenaren, de Nederlandse familiebedrijven. Dat was reden voor FBNed, de belangenbehartiger voor familiebedrijven, om zich bij het protest aan te sluiten.

 

Schade van 150 miljoen euro

Als ondernemende families ‘ondernemingsvermogen’ willen omzetten naar ‘maatschappelijk vermogen’, beschouwt de fiscus deze giften op dit moment als een verkapte winstuitdeling waarover inkomsten- en dividendbelasting moet worden betaald. De aftrekmogelijkheid compenseerde die belasting, maar door de beperking van de aftrek in het huidige Belastingplan zijn deze schenkingen nu feitelijk belast. FIN schrijft hierover op haar website: “Uit de inventarisatie bleek dat er daardoor grote schenkingen niet doorgingen, waarbij de concreet aangetoonde schade opliep tot ver boven de 150 miljoen euro.”

 

 

Gedeeltelijke compensatie

Met de compensatie in het Belastingplan 2024 lijkt het kabinet dat te willen herstellen: met een nieuwe maatregel wordt geregeld dat giften door de vennootschap niet worden aangemerkt als verkapte winstuitdeling aan de bedrijfseigenaren en leiden dus niet tot inkomsten- en dividendbelasting. Daartegenover staat echter wel dat giften aan ANBI’s tot 100.000 euro niet langer aftrekbaar zijn van de winst van de vennootschap. Deze regeling geldt voor álle bedrijven, ongeacht het eigendom. De FIN schat dat er jaarlijks ongeveer 38 miljoen euro aan dergelijke giften worden gedaan. 

 

Voor FIN is glas half vol

Koepel FIN constateert dat het filantropische glas toch halfvol is: “Het is natuurlijk jammer dat deze aftrekmogelijkheid verdwijnt. Het voordeel vervalt, maar dat is op zich geen belemmering voor bedrijven om een deel van de winst te gebruiken voor het maatschappelijk belang. Het belangrijkste is dat de onbedoelde belastingheffing op grote periodieke giften van familiebedrijven wordt beëindigd. Daarmee is de grootste maatschappelijke schade van de beperking van de aftrek gecompenseerd. Bovendien heeft het potentieel om een algemene impuls te geven aan de bijdrage vanuit het bedrijfsleven aan maatschappelijke doelen.”

 

Bron: FIN

 

Over de auteur: Tekst Edwin NL U kunt rechtstreeks contact met hem opnemen: klik hier

Gerelateerde artikelen