Beheer

Financieel beheer met een heldere kijk op beleggingen en investeringen

Orchestra is een onafhankelijke partij die u begeleidt bij het aansturen van uw integrale vermogen. Daar horen ook uw beleggingen en investeringen bij. Onze specialisten kunnen u op dit onderdeel van gedegen advies voorzien. Daarbij schromen we niet om u op de risico’s en de -vaak verborgen- kosten van uw beleggingsportefeuilles en investeringsfondsen te wijzen.

Zo bieden we u een objectief klankbord voor alle typen beleggingen en investeringen. We praten u niet naar de mond, maar we denken wél met u mee. Dat doen we allereerst door de uitgangspunten te bepalen. Wat is uw doel met beleggen? Vervolgens kijken we hoe beleggen het beste binnen de totale strategie past. Dat zorgt voor transparantie, rust en resultaat.

  • Wij adviseren en beheren mondiale beursbeleggingen tegen de laagst mogelijk kosten

  • Wij bieden toegang tot vele private market funds
  • Om de impact van onze kosten op uw (eind)rendement te minimaliseren hanteren wij geen vergoeding naar rato van uw vermogen maar een vast en redelijk tarief
  • Via Mijn Orchestra, uw persoonlijke online omgeving, bieden wij u actuele en geïntegreerde vermogensoverzichten aan

Financieel beheer met een heldere kijk op beleggingen en investeringen
Meer weten?